Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Formedia s.c. ul. Kcyńska 35 85-304 Bydgoszcz
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o RODO tj. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w następujących celach (w zależności od łączących nas relacji) :
– złożenia oferty i/lub zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
– wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
– dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
– marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
– marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Formedia s.c. i upoważnieni współpracownicy.
Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Pani/Panu usług. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu